אנרגיות רוחניות

האנרגיות הרוחניות הן שפע השופע על עולמנו בכל עת וניתן לקלוט אותו בצורת סמלים גרפיים ידועים או ייחודיים, ואותיות ומספרים המגיעים לתודעה באופן מנטלי וכן בתחושות פיסיות המזכירות תופעות טבע כגון משבי רוח, חום בדרגות שונות או זרזיפי גשם קל.

פרחי שבכה או מנדלות

האנרגיות המועברות מן היקום אל המטופל אינן מתקדמות בקו ישר כי אם בדרך של ספירלות מתפתלות, קוים עגולים ומסולסלים, הנראים כעין תחרה, כאותן מפיות נייר מחוררות בעלות צורות שונות, צורות הנראות כמנדלות.

הטבע כולו – למן הצדפים ועד עין האדם – בנוי מתבניות אלה.
חלקן גלויות לעין, וחלקן מתגלות רק על ידי "מצלמה נסתרת", מיקרוסקופ, הגדלה עצומה של החלקיקים המרכיבים עצם מסויים או פיסת רקמה.
תבניות אלה מתארות לא רק מצב ומבנה סטטי של הצומח או החי, אלא אף כיוון גדילה ומסלול התפתחות. הדגמים הבסיסיים מצויים בטבע ונגלים לעין המתבונן, אך מודלים מתמטיים מגלים את עומק המורכבות הנסתרת של יפי הבריאה.

כל זה נותן את הבסיס לעבודה עם סמלים נשלחים, אנרגיות ריפוי ומודעות שנשלחות ע"י סמלים. סמלי הריפוי הם אפוא צורה פשוטה, לרוב דו-ממדית וחסרת פרטים, כמעט מופשטת, של מבנים מורכבים בטבע, חלקם גלויים וחלקם נסתרים.

סדר גן עדן בהיכל נגה
בגן עדן… בצד רוח מזרח יש היכל גנוז וסתום, והוא נקרא היכל נגה. והיכל זה בנוי כעצם השמים לטהר: כל קירותיו סביב – אותיות בולטות ונוצצות, אלו עולות ואלו יורדות, פורחות אלו מכאן ונוחות בכאן בצד אחר, ואותן האותיות אשר בצד האחר פורחות משם ונוחות בכאן, ומתחלפות אלו באלו ואין משתבשות לעולם, ואין מי שיעמד בהן, כי אין עומדות אפלו רגע.
ופרחים מעשה שבכה מארבעה גוני נגה נוצצים לשם [מתוך מדרשי גאלה, בעריכת יהודה אבן-שמואל, ירושלים-תל-אביב תשי"ד, עמ' 309].